Home / เทรดฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพ / กราฟเปล่า 3 ลักษณะที่ใช้เทรดใน MT4

กราฟเปล่า 3 ลักษณะที่ใช้เทรดใน MT4

เมื่อเริ่มเทรดฟอเร็กซ์ หลายคนอาจจะใช้ indicator เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์กราฟ แต่จริงๆแล้วการใช้ indicator เป็นการใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ปัจจัยหลักๆคือการวิเคราะห์กราฟให้ออก โดยใช้กราฟเปล่า

กราฟฟอเร็กซ์ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้

1.Bar Charts ลักษณะจะเป็นขีดแท่ง โดยจะมีราคาเปิดและราคาปิดต่อออกมาด้านข้าง

2.Candlesticks ลักษณะจะเป็นแท่งเทียน โดยจะมีราคาเปิดและปิดอยู่ที่บนและท้ายแท่งเทียน

3.Line Charts ลักษณะจะเป็นเส้นกราฟที่มีเพียงรอยหยักเท่านั้น

โดยกราฟทั้ง 3 แบบนี้กราฟในรูปแบบ CandleSticks หรือ กราฟแท่งเทียน จะได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้วิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ เพราะสามารถมองออกได้ง่ายมาก และยังสามารถปรับเปลี่ยนสีตัวแท่งกราฟให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งหลายคนอาจใช้ตัวอินดี้มาเป็นตัวเสริมในการใช้แทนกราฟเปล่า เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น หลักการวิเคราะห์กราฟเปล่าติดตามในโพสถัดไปครับ

แสดงความคิดเห็น

About admin

Scroll To Top