Home / ติดต่อผู้ดูแล

ติดต่อผู้ดูแล

www.lnwforex.com สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้ต่างๆในการ เทรดฟอเร็กซ์ เทรดหุ้น (เทรด FOREX) การเล่นฟอเร็กซ์เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ สามารถ sell และ buy ค่าเงินได้ในเวลาเดียวกัน โดยสามารถเลือกได้ทั้ง ขาขึ้น และขาลงของกราฟ กราฟ FOREX จะเปิดให้เทรดฟอเร็กซ์กันตลอด 24ชั่วโมง โดยตลาดจะปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ ตามเวลาของค่าสกุลเงินนั้นๆ เทพฟอเร็กซ์ดอทคอม จะทำการเผยแพร่ความรู้ในการเทรดฟอเร็กซ์ และมี ซิกแนลฟอเร็กซ์ (SIGNAL) แจกให้ฟรี จะมีการวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์รายวัน และข่าวสารอื่นๆร่วมด้วย

แสดงความคิดเห็น
Scroll To Top